2

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2 جمع‌ساز (بدون لامپ و سوکت)
2,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
2 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح نیوکادنزا
17,500,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
3 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (NGCO)
17,750,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
4 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (دودی) NGCO
17,750,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (قرمز دودی) NGCO
17,750,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
6 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207 (NGCO)
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
7 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207 (دودی) NGCO
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
8 چراغ خطر چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
3,750,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
9 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
3,750,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
10 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک برند کارلاین
3,670,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

آریزو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه چری آریزو 5
25,500,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠١
5 سپر عقب چری آریزو 5
39,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
6 کمپرسور کولر چری آریزو 5
٢٠/خرداد/١۴٠٢

امگرند 7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
42,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
4 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
42,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
22,500,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
22,500,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
8 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
12,500,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
10 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 سپر جلو جیلی امگرند 7
32,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
12 سرسیلندر جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 شفت خروجی گیربکس جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 شلگیر جلو چپ جیلی امگرند 7
5,600,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
16 شلگیر جلو راست جیلی امگرند 7
5,600,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
17 کمپرسور کولر جیلی امگرند 7
٢١/خرداد/١۴٠٢
18 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
19 کوئل جیلی امگرند 7
5,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١

امگرند EC7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
14,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

امگرند X7 (شاسی)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
١١/دی/١۴٠١
4 منبع انبساط جیلی امگرند X7 (شاسی)
19,000,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠٠

ایدو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ چانگان ایدو
52,500,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
2 چراغ جلو راست چانگان ایدو
52,500,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
3 طبق جلو چپ چانگان ایدو
٢۴/شهریور/١۴٠٢
4 طبق جلو راست چانگان ایدو
٢۴/شهریور/١۴٠٢

CS35

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره چانگان CS35
3,700,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
4 استکان تایپیت چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
5 اکسل عقب چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
6 اویل پمپ چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
7 ایربگ روی داشبورد چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
8 ایربگ فرمان چانگان CS35
١٣/شهریور/١۴٠٢
9 بازویی برف پاک کن جلو چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
10 بازویی برف پاک کن جلو راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
11 بازویی برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
12 براکت سپر جلو چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
13 براکت سپر جلو راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
14 براکت سپر عقب چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
15 براکت سپر عقب راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
16 بوش طبق کوچک و بزرگ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
17 پلوس چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
18 پلوس راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
19 پمپ شیشه شور چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
20 پمپ و بوستر ترمز چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
21 پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
22 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
30,000,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
23 تلسکوپی فرمان چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
24 توپی سر کمک چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
25 تیغه برف پاک کن جلو چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
26 تیغه برف پاک کن جلو راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
27 تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
28 جعبه فرمان چانگان CS35
66,000,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
29 جعبه فیوز چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
30 جلو پنجره چانگان CS35
12,500,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
31 چراغ جلو چپ چانگان CS35
55,900,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
32 چراغ جلو راست چانگان CS35
55,900,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
33 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) چانگان CS35
19,900,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
34 چراغ خطر چپ روی صندوق چانگان CS35
9,300,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
35 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) چانگان CS35
19,900,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
36 چراغ خطر راست روی صندوق چانگان CS35
9,300,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
37 چراغ راهنمای آینه چپ چانگان CS35
5,600,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
38 چراغ راهنمای آینه راست چانگان CS35
5,600,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
39 چراغ مه شکن جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
40 چراغ مه شکن جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
41 چراغ مه شکن عقب چپ چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
42 چراغ مه شکن عقب راست چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
43 چشمی شیشه شور جلو چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
44 درب جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
45 درب جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
46 درب صندوق چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
47 درب عقب چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
48 درب عقب راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
49 درب موتور چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
50 دستگاه شیشه بالابر جلو چپ چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
51 دستگاه شیشه بالابر جلو راست چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
52 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ چانگان CS35
٠١/مهر/١۴٠٢
53 دستگاه شیشه بالابر عقب راست چانگان CS35
٠١/مهر/١۴٠٢
54 دستگیره بیرونی جلو چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
55 دستگیره بیرونی جلو راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
56 دستگیره بیرونی عقب چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
57 دستگیره بیرونی عقب راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
58 دستگیره داخلی درب جلو چپ چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
59 دستگیره داخلی درب جلو راست چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
60 دستگیره داخلی درب عقب چپ چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
61 دستگیره داخلی درب عقب راست چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
62 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
13,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
63 دسته موتور راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
64 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
8,300,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
65 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
66 دیسک چرخ جلو چانگان CS35
9,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
67 دیفیوزر سپر جلو چانگان CS35
9,700,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
68 دیفیوزر عقب چانگان CS35
10,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
69 دیلایت جلو چپ چانگان CS35
9,000,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
70 دیلایت جلو راست چانگان CS35
9,000,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
71 رادیاتور آب چانگان CS35
39,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
72 رام زیر موتور چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
73 رینگ پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
74 رینگ چرخ چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
75 زنجیر تایم چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
76 زه درب موتور (روی کاپوت) چانگان CS35
9,550,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
77 زه گلگیر جلو چپ چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
78 زه گلگیر جلو راست چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
79 زه گلگیر عقب چپ چانگان CS35
4,600,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
80 زه گلگیر عقب راست چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
81 سپر جلو چانگان CS35
34,500,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
82 سپر عقب چانگان CS35
33,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
83 سر سیلندر چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
84 سگدست چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
85 سگدست راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
86 سنسور اکسیژن چانگان CS35
١٢/شهریور/١۴٠٢
87 سنسور دنده عقب چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
88 سنسور میل سوپاپ چانگان CS35
١٣/شهریور/١۴٠٢
89 سه راهی رادیاتور آب چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
90 سیبک طبق چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
91 سیبک فرمان چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
92 سینی زیر موتور چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
93 سینی فن چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
94 شلگیر جلو چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٠٧/شهریور/١۴٠٢
95 شلگیر جلو راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٠٧/شهریور/١۴٠٢
96 شمع موتور اصلی چانگان CS35
9,500,000 ریال ١٣/شهریور/١۴٠٢
97 طبق جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
98 طبق جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
99 فشنگی استپ ترمز چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
100 فن رادیاتور چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
101 فنر ساعتی فرمان(رابط چرخشی) چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
102 فیلتر بنزین چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
103 فیلتر هوا چانگان CS35
٢۶/شهریور/١۴٠٢
104 قاب مه شکن جلو چپ چانگان CS35
2,500,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
105 قاب مه شکن جلو راست چانگان CS35
2,500,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
106 قرقری فرمان چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
107 قفل درب موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
108 قیچی برف پاک کن چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
109 کارتل روغن گیربکس چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
110 کالیپر ترمز چرخ جلو چپ چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
111 کالیپر ترمز چرخ جلو راست چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
112 کالیپر ترمز چرخ عقب چپ چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
113 کالیپر ترمز چرخ عقب راست چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
114 کاور روی موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
115 کمپرسور کولر چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
116 کمک فنر جلو چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
117 کمک فنر جلو راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
118 کمک فنر عقب چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
119 کمک فنر عقب راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
120 گردگیر پلوس چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
121 گلگیر جلو چپ چانگان CS35
32,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
122 گلگیر جلو راست چانگان CS35
32,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
123 لاستیک چاکدار چانگان CS35
٢۶/شهریور/١۴٠٢
124 مجموعه کلید سانروف چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
125 منبع شیشه شور چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
126 میل سوپاپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
127 میل لنگ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
128 میل موجگیر چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
129 میل موجگیر راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
130 نمد درب موتور چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
131 واتر پمپ چانگان CS35 (یورو 4)
13,000,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
132 واتر پمپ چانگان CS35 (یورو 5)
18,500,000 ریال ٢۵/شهریور/١۴٠٢
133 واشر سر سیلندر چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
134 هواکش چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢

ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
3,300,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

GC6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ جیلی GC6
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت راست جیلی GC6
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ خطر سمت چپ جیلی GC6
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست جیلی GC6
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 رادیاتور آب جیلی GC6 و الیت
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

LX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت سمند LX
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) سمند LX
3,500,000 ریال 3,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
3 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) سمند LX جمع‌ساز
2,800,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
4 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) سمند LX
2,800,000 ریال 2,300,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) سمند LX جمع‌ساز
2,800,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
6 چراغ خطر صندوق چپ سمند LX
2,500,000 ریال 2,000,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
7 چراغ خطر صندوق چپ سمند LX جمع‌ساز
3,000,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
8 چراغ خطر صندوق راست سمند LX
2,500,000 ریال 2,000,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
9 چراغ خطر صندوق راست سمند LX جمع‌ساز
3,000,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
10 طلق چراغ جلو چپ سمند LX
2,350,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
11 طلق چراغ جلو راست سمند LX
2,350,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
12 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
3,670,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

S7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 ایسیو موتور (ECU) هایما S7 (موتور 2000)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 بازویی برف پاک کن جلو چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
6 بازویی برف پاک کن جلو راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
7 بازویی برف پاک کن عقب هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
8 براکت سپر جلو چپ هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 براکت سپر جلو راست هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
11 بوش طبق بزرگ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
12 بوش طبق کوچک هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
13 پلوس چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
14 پلوس راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
15 پوسته سپر جلو هایما S7 موتور (2000cc)
36,500,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
16 تیغه برف پاک کن جلو چپ هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 تیغه برف پاک کن جلو راست هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 جعبه فرمان هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
19 جلو پنجره هایما 2000cc S7
24,000,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
21 چراغ جلو راست هایما S7
١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ هایما S7
37,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست هایما S7
37,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
24 چراغ خطر صندوق چپ هایما S7
١۵/مرداد/١۴٠٢
25 چراغ خطر صندوق راست هایما S7
١۵/مرداد/١۴٠٢
26 چراغ مه شکن جلو چپ هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
27 چراغ مه شکن جلو راست هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
28 چراغ مه شکن عقب هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
29 چشمی شیشه شور جلو هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
30 درب جلو چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
31 درب جلو راست هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
32 درب عقب چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
33 درب عقب راست هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
34 درب موتور هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
35 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو چپ هایما S7
١۶/خرداد/١۴٠٢
36 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو راست هایما S7
١۶/خرداد/١۴٠٢
37 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب چپ هایما S7
٢٠/خرداد/١۴٠٢
38 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب راست هایما S7
٢٠/خرداد/١۴٠٢
39 دستگیره بیرونی جلو چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
40 دستگیره بیرونی جلو راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
41 دستگیره بیرونی عقب چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
42 دستگیره بیرونی عقب راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
43 دستگیره داخلی جلو چپ هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
44 دستگیره داخلی جلو راست هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
45 دستگیره داخلی عقب چپ هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
46 دستگیره داخلی عقب راست هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
47 دسته موتور چپ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
48 دسته موتور راست هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
49 دسته موتور شاتونی هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
50 دیسک چرخ جلو هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
51 دیسک چرخ عقب هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
52 رادیاتور آب هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
53 راهنمای روی آینه هایما S7
4,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
54 زنجیر تایم هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
55 سپر جلو هایما S7 توربو
38,500,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
56 سپر عقب هایما S7
21,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
57 سر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
58 سگدست جلو چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
59 سگدست جلو راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
60 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٢/فروردین/١۴٠١
61 سیبک طبق هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
62 سینی فن هایما S7
٣٠/مهر/١۴٠٠
63 شبرنگ سپر عقب چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
64 شبرنگ سپر عقب راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
65 شبکه سپر جلو هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
66 شلگیر جلو چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
67 شلگیر جلو راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
68 طبق جلو چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
69 طبق جلو راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
70 فشنگی استپ ترمز هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
71 فلاپ سپر عقب (دیفیوزر) هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
72 فنر لول جلو هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
73 فنر لول عقب هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
74 قفل درب موتور هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
75 کارتل روغن گیربکس هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
76 کالیپر ترمز چرخ جلو چپ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
77 کالیپر ترمز چرخ جلو راست هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
78 کمپرسور کولر هایما S7
95,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
79 کمک فنر جلو چپ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
80 کمک فنر جلو راست هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
81 کمک فنر عقب چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
82 کمک فنر عقب راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
83 گردگیر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
84 گردگیر کمک فنر جلو هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
85 گلگیر جلو چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
86 گلگیر جلو راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
87 لاستیک چاکدار هایما S7
450,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
88 لنت ترمز جلو اصلی هایما S7
13,900,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
89 منبع شیشه شور هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
90 میل لنگ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
91 میل موجگیر جلو چپ هایما S7
2,500,000 ریال ٣٠/اردیبهشت/١۴٠٢
92 میل موجگیر جلو راست هایما S7
٣٠/اردیبهشت/١۴٠٢
93 نمد زیر کاپوت (درب موتور) هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
94 واتر پمپ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢

S7 توربو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره هایما S7 توربو
35,000,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
2 چراغ راهنمای آینه هایما S7 توربو
8,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
3 دسته موتور بالا راست هایما S7 توربو
19,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 دسته موتور چپ هایما S7 توربو
16,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
5 دسته موتور هایما S7 توربو
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
6 قاب مه شکن جلو چپ هایما S7 توربو
15,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 قاب مه شکن جلو راست هایما S7 توربو
15,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

SE

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) سمند SE جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
2 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) سمند SE جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
3 چراغ خطر سمند SE
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ خطر صندوق چپ سمند SE جمع‌ساز
2,700,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر صندوق راست سمند SE جمع‌ساز
2,700,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠٢

X33S

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١

پارس ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک مدرن
6,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
2 چراغ خطر چپ پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
3 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
4 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢

پلاس

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ دنا پلاس فابریک مدرن
29,800,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو چپ دنا مدرن
22,300,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو راست دنا پلاس فابریک مدرن
29,800,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو راست دنا مدرن
22,300,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ خطر چپ دنا پلاس فابریک مدرن
19,850,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
6 چراغ خطر چپ دنا مدرن
15,650,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
7 چراغ خطر راست دنا پلاس فابریک مدرن
19,850,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
8 چراغ خطر راست دنا مدرن
15,650,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢

تیگو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
4 کمپرسور کولر چری تیگو 5
٢٠/خرداد/١۴٠٢

تیگو 5 اکسلنت

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر عقب بدنه چری تیگو 5 اکسلنت
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 رکاب (طرح پورشه) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

سورن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
2 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت سمند سورن
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو چپ سمند سورن جمع ساز
14,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
5 چراغ جلو راست سمند سورن جمع ساز
14,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
6 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن مدرن
13,650,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
7 چراغ جلو سمت راست سمند سورن مدرن
13,650,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
8 چراغ جلو سورن طرح هگزا
34,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
3,670,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
10 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,980,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

قدیم

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر صندوق سمند قدیم(EL)
1,350,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ خطربدنه سمند قدیم(EL)
1,650,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

111

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پراید 111 جمع‌ساز (بدون سوکت و لامپ)
1,500,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو چپ پراید 111 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
6,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
11 چراغ جلو چپ پراید 111 فابریک (موتوردار) جمع‌ساز
8,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
12 چراغ جلو چپ پراید 132 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
6,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
13 چراغ جلو چپ پراید 132 و 111 فابریک (بدون موتور) مدرن
5,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
14 چراغ جلو چپ پراید 132 و 111 فابریک (موتوردار) مدرن
7,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
15 چراغ جلو راست پراید 111 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
6,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
16 چراغ جلو راست پراید 111 فابریک (موتوردار) جمع‌ساز
8,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
17 چراغ جلو راست پراید 132 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
6,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
18 چراغ جلو راست پراید 132 و 111 فابریک (بدون موتور) مدرن
5,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
19 چراغ جلو راست پراید 132 و 111 فابریک (موتوردار) مدرن
7,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 داخل مشکی
7,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
21 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 داخل مشکی
7,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
22 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500 (دودی) NGCO
16,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500 برند NGCO
16,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
24 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری (NGCO)
16,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
25 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری (دودی) NGCO
16,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
26 چراغ خطر چپ پراید 111 فابریک جمع‌ساز
3,100,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
27 چراغ خطر راست پراید 111 فابریک جمع‌ساز
3,100,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
28 چراغ مه شکن جلو راست پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
2,600,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
29 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
30 طلق چراغ جلو چپ پراید 111 (پلی کربنات)
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
31 طلق چراغ جلو راست پراید 111 (پلی کربنات)
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

131

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد (NGCO)
13,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد قرمز
13,500,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کادنزا
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک داخل مشکی
14,900,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک کریستالی
14,900,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
13,900,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
14 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) بهسازین
4,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
15 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
5,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
16 چراغ جلو چپ پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
7,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
17 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی
3,750,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
18 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
19 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) بهسازین
4,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
5,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
21 چراغ جلو راست پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
7,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
22 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی
3,750,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
23 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
24 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (NGCO)
15,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
25 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (دودی) NGCO
15,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
26 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (دودی) NGCO
15,200,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
27 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 برند NGCO
15,200,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
28 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (NGCO)
8,650,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
29 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (دودی) NGCO
8,650,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
30 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
31 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
32 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک
2,850,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
33 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
2,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
34 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
4,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
35 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
36 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,850,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
37 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
2,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
38 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
4,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
39 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢

132

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (NGCO)
6,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
11 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (دودی) NGCO
6,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
12 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
13 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
14 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
15 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
16 چراغ مه شکن جلو چپ پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
2,600,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
17 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
18 طلق چراغ جلو چپ پراید 132
1,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
19 طلق چراغ جلو راست پراید 132
1,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

207 جدید (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو راست پژو 207 جدید (new) مدرن
40,300,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new) مدرن
40,300,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢

315

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 پلوس کامل چپ ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 پلوس کامل راست ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
50,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
12,000,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
7 چراغ خطر چپ ام وی ام 315 قدیم
23,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
8 چراغ خطر راست ام وی ام 315 قدیم
20,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ مه شکن عقب چپ ام وی ام 315 نیو
5,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام 315 نیو
6,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
11 سپر جلو ام وی ام 315 قدیم
31,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 سپر جلو ام وی ام 315 نیو
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 طبق ام وی ام 315
6,400,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
14 کمپرسور کولر ام وی ام 315
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
15 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

530

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره ام وی ام 530
9,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ مه شکن جلو ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 530
11,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو سمت راست ام وی ام 530
11,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
7 کمپرسور کولر ام وی ام 530
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

550

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
7 طلق چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
11,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
8 طلق چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
11,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
9 کمپرسور کولر ام وی ام 550
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

آریو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
19,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
8 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) بدون رنگ
22,500,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٢
10 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) رنگ شده
31,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
11 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
12 شبرنگ سپر عقب چپ زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
13 شبرنگ سپر عقب راست زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
14 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
16 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
9,900,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
17 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
9,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
18 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
19 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
20 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
21 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 کوئل آریو (زوتی Z300)
5,900,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
23 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ١٢/تیر/١۴٠٢
25 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
27 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
29 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
5,700,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
30 واتر پمپ آریو زوتی ( Z300)
10,900,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢

آریو زوتی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
19,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
8 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو سمت چپ آریو (زوتی Z300)
34,000,000 ریال ١۴/خرداد/١۴٠٢
11 چراغ جلو سمت راست آریو (زوتی Z300)
34,000,000 ریال ١۴/خرداد/١۴٠٢
12 چراغ خطر سمت چپ آریو (زوتی Z300)
21,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٢
13 چراغ خطر سمت راست آریو (زوتی Z300)
21,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٢
14 چراغ مه شکن جلو چپ آریو (زوتی Z300)
5,100,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
15 چراغ مه شکن جلو راست آریو (زوتی Z300)
5,100,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
16 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
17 دسته موتور بالا راست z خورده آریو (زوتی Z300)
12,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
18 دیسک چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
8,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
19 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
20 شبرنگ سپر عقب چپ زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
21 شبرنگ سپر عقب راست زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
22 طبق جلو چپ آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
23 طبق جلو راست آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
24 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
25 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
9,900,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
27 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
9,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
28 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
29 قاب مه شکن جلو آریو (زوتی Z300)
1,800,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
30 کاسه نمد ته میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
32 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
33 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ١٢/تیر/١۴٠٢
36 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
37 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
38 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
39 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
40 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
5,700,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
41 یونیت ایربگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١

آینه جانبی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل برلیانس مدلH230,H220
17,500,000 ریال ١٩/شهریور/١۴٠٢
2 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
3 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
4 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
5 آینه جانبی چپ KMC T8 (جک تی 8)
90,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
6 آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
16,900,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
7 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 آینه جانبی چپ بسترن B50F
٢٨/شهریور/١۴٠٢
9 آینه جانبی چپ جک J5
15,900,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠٢
10 آینه جانبی چپ چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
11 آینه جانبی چپ چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
12 آینه جانبی چپ دانگ فنگ H30 کراس
20,500,000 ریال ٠٢/مرداد/١۴٠٢
13 آینه جانبی چپ دیگنیتی
175,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
14 آینه جانبی چپ راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
15 آینه جانبی چپ فیدلیتی
160,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
16 آینه جانبی چپ لیفان X60
26,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
17 آینه جانبی چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
18 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
19 آینه جانبی راست KMC T8 (جک تی 8)
85,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
20 آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
16,900,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
21 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 آینه جانبی راست بسترن B50F
٢٨/شهریور/١۴٠٢
23 آینه جانبی راست جک J5
15,900,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠٢
24 آینه جانبی راست چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
25 آینه جانبی راست چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
26 آینه جانبی راست دانگ فنگ H30 کراس
20,500,000 ریال ٠٢/مرداد/١۴٠٢
27 آینه جانبی راست دیگنیتی
175,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
28 آینه جانبی راست راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
29 آینه جانبی راست فیدلیتی
160,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
30 آینه جانبی راست لیفان X60
25,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
31 آینه جانبی راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
32 آینه جانبی راهنمادار پراید
4,400,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
33 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 آینه جانبی سمت چپ جک S3
18,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
36 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
37 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
38 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
39 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
40 آینه جانبی سمت راست جک S3
18,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
41 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
42 آینه جانبی سمت راست سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
43 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
44 آینه جانبی کامل چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
20,000,000 ریال ٠٢/مرداد/١۴٠٢
45 آینه جانبی کامل راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
19,000,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٢
46 آینه وسط درجه دار مناسب برای انواع خودرو
350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
47 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
48 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
49 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
50 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
51 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
52 قاب پایه آینه بغل چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,900,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
53 قاب پایه آینه بغل راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,900,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
54 مجموعه آینه بغل برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
19,000,000 ریال ٢٠/اردیبهشت/١۴٠٢

ال 90

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل اسپرت ال 90
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 پرژکتور تایگر ال 90 (وات بالا)
7,700,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح آکورد
17,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح لکسوس
17,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
5 چراغ جلو چپ ال 90 (بدون موتور) مدرن
6,300,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
6 چراغ جلو چپ ال 90 (موتوردار) جمع‌ساز
7,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
7 چراغ جلو چپ ال 90 (موتوردار) مدرن
6,800,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
8 چراغ جلو راست ال 90 (بدون موتور) مدرن
6,300,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
9 چراغ جلو راست ال 90 (موتوردار) جمع‌ساز
7,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
10 چراغ جلو راست ال 90 (موتوردار) مدرن
6,800,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
11 چراغ خطر چپ فابریک ال 90 جمع‌ساز
4,100,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
12 چراغ خطر راست فابریک ال 90 جمع‌ساز
4,100,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
13 چراغ مه شکن جلو ال 90
2,800,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
14 چراغ مه شکن زرد ال 90
3,100,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو چپ ال 90
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
16 طلق چراغ جلو راست ال 90
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
17 لنت ترمز جلو ال 90، ساندرو اتوماتیک و لیفان 520 برند کارلاین
3,200,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

ام جی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 دسته موتور چپ (زیر باطری) ام جی MG 350
11,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

ام جی 550 (MG 550)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ ام جی MG 550
42,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست ام جی MG 550
35,500,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
5 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 طبق جلو ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 کمپرسور کولر ام جی MG 550
127,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

ام جی 6 (MG 6)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ مه شکن ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 کمپرسور کولر ام جی MG 6
127,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

ام وی ام

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس کامل چپ ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
2 پلوس کامل راست ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
39,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 110
11,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
9 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
39,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو سمت راست ام وی ام 110
11,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
11 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
12 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
49,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 110
5,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
14 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 315 (قدیم)
13,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
16 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
17 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 110
5,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
18 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 315 (قدیم)
13,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
19 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
20 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
21 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 315 (قدیم)
9,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
22 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 315 (قدیم)
9,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
23 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 کمپرسور کولر ام وی ام X33
67,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
25 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

امنیت خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ روی داشبورد چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 ایربگ روی فرمان سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
4 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 بوق 11-10 (بنزی) مناسب برای انواع خودرو
13,000,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
6 قفل درب صندوق برلیانس H320
10,500,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
7 قفل درب موتور برلیانس H220 , H230 (سری 200)
5,900,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠٢
8 قفل درب موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
9 قفل درب موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
10 کاور روی موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
11 کاور روی موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
12 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 محافظ ضد خم (سرقت) درب رانا
1,200,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
14 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
15 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
16 مکانیزم قفل درب جلو دانگ فنگ H30 کراس
12,000,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
17 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
18 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
19 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
20 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
21 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
22 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

B30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره بسترن B30
56,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
2 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت چپ بسترن B30
41,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
3 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت راست بسترن B30
39,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
4 سپر عقب بسترن B30
44,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
5 کمپرسور کولر بسترن B30
٢١/خرداد/١۴٠٢

B50

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 فیلتر بنزین بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 کمپرسور کولر بسترن B50
٢١/خرداد/١۴٠٢

B50F

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ بسترن B50F
٢٨/شهریور/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست بسترن B50F
٢٨/شهریور/١۴٠٢
4 ایربگ فرمان بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
5 ترموستات بسترن B50F
16,900,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
6 جلو پنجره بسترن B50F
38,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
7 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50F
49,200,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
8 چراغ جلو سمت راست بسترن B50F
49,200,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
9 چراغ خطر سمت چپ بسترن B50F
41,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
10 چراغ خطر سمت راست بسترن B50F
41,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
11 چراغ مه شکن جلو بسترن B50F
13,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
12 دستگاه شیشه بالابر جلو چپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
13 دستگاه شیشه بالابر جلو راست بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
14 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
15 دستگاه شیشه بالابر عقب راست بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
16 دستگیره بیرونی جلو چپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
17 دستگیره بیرونی جلو راست بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
18 دستگیره بیرونی عقب چپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
19 دستگیره بیرونی عقب راست بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
20 دستگیره داخلی جلو چپ بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
21 دستگیره داخلی جلو راست بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
22 دستگیره داخلی عقب چپ بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
23 دستگیره داخلی عقب راست بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
24 دیاق سپر جلو بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
25 دینام اصلی بسترن B50F
85,000,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
26 رام زیر موتور بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
27 زه درب موتور (کاپوت) بسترن B50F
11,500,000 ریال ١٨/شهریور/١۴٠٢
28 سپر جلو بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
29 سپر عقب بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
30 سنسور دنده عقب بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
31 سیبک طبق بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
32 سیبک فرمان بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
33 سینی فن بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
34 شبرنگ سپر عقب چپ بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
35 شبرنگ سپر عقب راست بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
36 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
٠٢/فروردین/١۴٠١
37 قاب مه شکن جلو چپ بسترن B50F
6,500,000 ریال ٢۶/شهریور/١۴٠٢
38 قاب مه شکن جلو راست بسترن B50F
6,500,000 ریال ٢۶/شهریور/١۴٠٢
39 کمپرسور کولر بسترن B50F
110,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
40 کمک فنر جلو چپ بسترن B50F
٢۶/شهریور/١۴٠٢
41 کمک فنر جلو راست بسترن B50F
٢۶/شهریور/١۴٠٢
42 کمک فنر عقب چپ بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
43 کمک فنر عقب راست بسترن B50F
٢٩/شهریور/١۴٠٢
44 موتور برف پاک کن بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
45 واتر پمپ بسترن B50F
19,900,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
46 واتر پمپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢

ECU

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ای سی یو ECU برلیانس H320 , H330 (سری 300)
75,000,000 ریال ٢٠/اردیبهشت/١۴٠٢
2 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ایسیو موتور (ECU) دانگ فنگ H30 کراس
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور جک S5 اتومات
125,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
6 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 واحد کنترل موتور ایسیو (ECU) چانگان CS35
99,000,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢

x22

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
30,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X22
54,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X22
54,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
4 چراغ خطر اصلی سمت راست ام وی ام X22
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر اصلی سمت چپ ام وی ام X22
21,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
6 چراغ مه شکن عقب چپ ام وی ام X22
7,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
7 چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام X22
7,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
8 سپر عقب ام وی ام X22
36,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
9 کمپرسور کولر ام وی ام X22
72,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

x33

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو چپ ام وی ام X33 قدیم
35,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو راست ام وی ام X33 قدیم
35,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
39,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
39,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
6 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
7 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
49,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 سر پلوس ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
10 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
11 طلق چراغ خطر سمت چپ ام وی ام X33 قدیم
9,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
12 طلق چراغ خطر سمت راست ام وی ام X33 قدیم
9,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
13 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 قفل درب جلو ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 کمپرسور کولر ام وی ام X33
67,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
16 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠

z300

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پکیج کامل آرم برلیانس
4,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
2 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) بدون رنگ
22,500,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٢
3 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) رنگ شده
31,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 کوئل آریو (زوتی Z300)
5,900,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢

بایک سابرینا

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
2 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
3 آینه جانبی سمت راست سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
4 اویل پمپ سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
5 ایربگ روی فرمان سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
6 براکت سپر جلو چپ سابرینا
4,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
7 براکت سپر جلو راست سابرینا
4,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
8 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت چپ سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
9 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت راست سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
10 پلوس چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
11 پلوس راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
12 پیستون سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
13 تسمه تایم سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
14 تیغه برف پاک کن جلو چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
15 تیغه برف پاک کن جلو راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
16 جعبه فرمان سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
17 جلو پنجره بایک سابرینا
39,900,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
18 چراغ جلو سمت چپ بایک سابرینا
54,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
19 چراغ جلو سمت راست بایک سابرینا
54,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
20 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) بایک سابرینا
30,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
21 چراغ خطر چپ صندوق بایک سابرینا
21,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
22 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) بایک سابرینا
30,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر راست صندوق بایک سابرینا
21,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
24 چراغ مه شکن جلو چپ سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
25 چراغ مه شکن جلو راست سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
26 چشمی شیشه شور جلو سابرینا
١٧/مرداد/١۴٠٢
27 درب جلو چپ سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
28 درب جلو راست سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
29 درب صندوق سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
30 درب عقب چپ سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
31 درب عقب راست سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
32 درب موتور سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
33 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
34 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
35 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
36 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
37 دستگیره بیرونی جلو چپ سابرینا
١٩/تیر/١۴٠٢
38 دستگیره بیرونی جلو راست سابرینا
١٩/تیر/١۴٠٢
39 دستگیره بیرونی عقب چپ سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
40 دستگیره بیرونی عقب راست سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
41 دستگیره داخلی جلو چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
42 دستگیره داخلی جلو راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
43 دستگیره داخلی عقب چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
44 دستگیره داخلی عقب راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
45 دسته موتور چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
46 دسته موتور راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
47 دسته موتور شاتونی سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
48 دیاق سپر جلو سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
49 رادیاتور آب سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
50 سپر جلو سابرینا
53,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
51 سپر عقب سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
52 سگدست چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
53 سگدست راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
54 سنسور دنده عقب سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
55 سیبک طبق سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
56 سیبک فرمان سابرینا
6,900,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
57 سینی زیر موتور سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
58 سینی فن سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
59 شبرنگ سپر عقب چپ سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
60 شبرنگ سپر عقب راست سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
61 شلگیر جلو چپ سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
62 شلگیر جلو راست سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
63 طبق جلو چپ سابرینا
35,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
64 طبق جلو راست سابرینا
35,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
65 فشنگی پدال ترمز سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
66 قاب مه شکن جلو چپ سابرینا
٢١/تیر/١۴٠٢
67 قاب مه شکن جلو راست سابرینا
٢١/تیر/١۴٠٢
68 قرقری فرمان سابرینا
7,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
69 قفل درب موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
70 کاسه چرخ سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
71 کاور روی موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
72 کمک فنر جلو چپ سابرینا
47,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
73 کمک فنر جلو راست سابرینا
47,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
74 کمک فنر عقب چپ سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
75 کمک فنر عقب راست سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
76 کوئل سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
77 گلگیر جلو چپ سابرینا
39,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
78 گلگیر جلو راست سابرینا
39,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
79 منبع شیشه شور سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
80 میل لنگ سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
81 میل موجگیر سابرینا
3,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
82 واتر پمپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
83 واشر سر سیلندر سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢

بسترن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 واتر پمپ بسترن B50F
19,900,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢

بلبرینگ

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 بلبرینگ کلاچ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
3,500,000 ریال ١٢/دی/١۴٠٠
3 دیسک صفحه با بلبرینگ KMC T8 (جک تی 8)
185,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢

بوش و پیستون

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بوش طبق بزرگ برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,250,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
2 بوش طبق بزرگ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
1,250,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
3 بوش طبق بزرگ دانگ فنگ H30 کراس
٠٩/فروردین/١۴٠٢
4 بوش طبق بزرگ لیفان 520
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت چپ سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
6 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت راست سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
7 بوش طبق بزرگ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
8 بوش طبق کوچک برلیانس H220 , H230 (سری 200)
950,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
9 بوش طبق کوچک برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
10 بوش طبق کوچک دانگ فنگ H30 کراس
٠٩/فروردین/١۴٠٢
11 بوش طبق کوچک هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
12 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
14 پیستون دانگ فنگ H30 کراس
٢٩/فروردین/١۴٠٢
15 پیستون سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
16 رینگ پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
17 رینگ پیستون دانگ فنگ H30 کراس
٠۶/اردیبهشت/١۴٠٢
18 رینگ موتور برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
٠٧/دی/١۴٠٠

پراید

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی راهنمادار پراید
4,400,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
2 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
2,300,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
3 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
2,450,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد (NGCO)
13,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد قرمز
13,500,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
14 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
13,900,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
15 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
13,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
16 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
19 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
20 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
21 چراغ جلو پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) بهسازین
4,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
23 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
5,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
24 چراغ جلو چپ پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
7,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
25 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی
3,750,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
26 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
27 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) بهسازین
4,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
28 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
5,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
29 چراغ جلو راست پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
7,400,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
30 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی
3,750,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
31 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
32 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (NGCO)
15,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
33 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (دودی) NGCO
15,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
34 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (دودی) NGCO
15,200,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
35 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 برند NGCO
15,200,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
36 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (NGCO)
6,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
37 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (دودی) NGCO
6,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
38 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
39 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
40 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
41 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
42 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (NGCO)
8,650,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
43 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (دودی) NGCO
8,650,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
44 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (NGCO)
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
45 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (دودی) NGCO
16,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
46 چراغ خطر اسپرت پراید طرح فورسان
7,500,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
47 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی خط دار (کره‌ ای)
7,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
48 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی ساده (کره‌ ای)
7,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
49 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک
2,850,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
50 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
2,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
51 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
4,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
52 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
53 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,850,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
54 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
2,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
55 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
4,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
56 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
57 چراغ مه شکن پراید هاچ بک
2,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
58 چراغ مه شکن جلو چپ پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
2,600,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
59 چراغ مه شکن جلو راست پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
2,600,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
60 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
61 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
62 راهنما پارک پراید کره ای دودی
2,300,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
63 راهنما پارک پراید کره ای سفید
2,200,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
64 راهنما پارک پراید کره ای نارنجی
2,300,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
65 لنت ترمز جلو پراید برند کارلاین
2,000,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم درب صندوق شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
3 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
4 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 اتاقک دریچه گاز اتوماتیک شاهین
41,900,000 ریال ١۵/تیر/١۴٠٢
6 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
5,800,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
7 پرژکتور دیلایت‌دار پژو پارس
9,300,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
8 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
9 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 توپی سر کمک شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
11 توری سپر جلو شاهین اصلی
3,800,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
12 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
13 جلو پنجره شاهین اصلی
12,800,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
14 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
3,300,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
15 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
22,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
16 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
19 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
20 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
21 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
23 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
24 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
25 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
26 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
27 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
28 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
29 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
30 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
31 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
32 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
33 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
34 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح J
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
35 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
36 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
37 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
38 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
39 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
40 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح لامبورگینی
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
41 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
42 چراغ جلو پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
43 چراغ جلو چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
44 چراغ جلو چپ پژو SLX اس ان تی (SNT)
9,400,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
45 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
5,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
46 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (جمع‌ساز)
7,900,000 ریال ٠١/مرداد/١۴٠٢
47 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
6,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
48 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک SNT
7,700,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
49 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک بهسازین
5,400,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
50 چراغ جلو چپ شاهین اصلی
31,900,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠٢
51 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 جمع‌ساز
7,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
52 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 مدرن
6,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
53 چراغ جلو راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
54 چراغ جلو راست پژو SLX اس ان تی (SNT)
9,400,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
55 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
5,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
56 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
6,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
57 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک SNT
7,700,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
58 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک بهسازین
5,400,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
59 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک جمع‌ساز
7,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
60 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک مدرن
6,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
61 چراغ جلو راست پژو 207 جدید (new) مدرن
40,300,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
62 چراغ جلو راست شاهین اصلی
31,900,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠٢
63 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 جمع‌ساز
7,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
64 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 مدرن
6,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
65 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new) مدرن
40,300,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
66 چراغ خطر اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
67 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS (دودی) NGCO
19,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
68 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS برند NGCO
19,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
69 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
70 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
71 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (NGCO)
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
72 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (دودی) NGCO
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
73 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX برند NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
74 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX (دودی) NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
75 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
76 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF برند NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
77 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (NGCO)
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
78 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (دودی) NGCO
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
79 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (NGCO)
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
80 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (دودی) NGCO
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
81 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (قرمز دودی) NGCO
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
82 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
17,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
83 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX (دودی) NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
84 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX برند NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
85 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
86 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF برند NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
87 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
88 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (NGCO)
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
89 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (دودی) NGCO
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
90 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (NGCO)
18,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
91 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (دودی) NGCO
18,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
92 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008 (NGCO)
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
93 چراغ خطر چپ پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
94 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
95 چراغ خطر چپ صادراتی (جدید) پژو 206
3,600,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
96 چراغ خطر راست پژو 405
3,000,000 ریال 2,000,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
97 چراغ خطر راست پژو 405 فابریک جمع ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
98 چراغ خطر راست پژو پارس
3,500,000 ریال 2,500,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
99 چراغ خطر راست پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
100 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
101 چراغ خطر راست صادراتی (جدید) پژو 206
3,600,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
102 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
103 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
104 چراغ عقب راست/چپ روی صندوق شاهین اصلی
10,800,000 ریال 10,400,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
105 چراغ عقب راست/چپ روی گلگیر شاهین اصلی
21,600,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
106 چراغ مه شکن پژو 405
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
107 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
3,900,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
108 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
4,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
109 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
2,650,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
110 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
2,550,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
111 درب موتور (کاپوت) شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
112 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
113 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405 (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
114 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
115 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
116 سردنده پژو 206 تیپ 5
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
117 سردنده پژو 206 SD كروز
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
118 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
119 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
120 فرمان فابریک پژو 206
4,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
121 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
122 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
123 قاب پروژکتور چپ شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
124 قاب پروژکتور راست شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
125 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
22,500,000 ریال 21,000,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 207

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
3,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم مدرن
1,600,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (دودی) NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
9 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (قرمز دودی) NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
10 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF برند NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
11 چراغ خطر اسپرت پژو 207 (دودی) NGCO
22,700,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
12 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED برند NGCO
22,700,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
13 چراغ خطر راست پژو 207 مدرن
16,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
14 چراغ خطر سمت چپ پژو 207 مدرن
16,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
15 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
16 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
3,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
17 لنت ترمز جلو تارا ، پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
3,630,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 405

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 پنل ضبط و دریچه کولر پژو 405
5,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح هگزا
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
6 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
11 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح BMW
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح بنزی
17,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 چراغ جلو چپ پژو 405 جمع‌ساز
4,500,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
14 چراغ جلو چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
7,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
15 چراغ جلو چپ پژو 405 فابریک SNT
4,600,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
16 چراغ جلو چپ پژو 405 فابریک مدرن
2,950,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
17 چراغ جلو چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
18 چراغ جلو راست پژو 405 جمع‌ساز
4,500,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
19 چراغ جلو راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
7,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو راست پژو 405 فابریک SNT
4,600,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
21 چراغ جلو راست پژو 405 فابریک مدرن
2,950,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
22 چراغ جلو راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
24 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
25 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (NGCO)
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
26 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (دودی) NGCO
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
27 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX برند NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
28 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX (دودی) NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
29 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
30 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF برند NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
31 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (NGCO)
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
32 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (دودی) NGCO
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
33 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح سورنتو
14,500,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
34 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح کادنزا (NGCO)
18,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
35 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (NGCO)
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
36 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (دودی) NGCO
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
37 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (قرمز دودی) NGCO
19,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
38 چراغ خطر راست پژو 405
3,000,000 ریال 2,000,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
39 چراغ خطر راست پژو 405 فابریک جمع ساز
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
40 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
3,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
41 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
42 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
43 چراغ مه شکن پژو 405
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
44 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
2,650,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
45 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
2,550,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
46 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
47 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
48 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405 (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
49 طلق شفاف چراغ جلو چپ پژو 405
1,950,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
50 طلق شفاف چراغ جلو راست پژو 405
1,950,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
51 غربیلک فرمان قدیمی پژو 405
٠٢/فروردین/١۴٠١

پژو پارس (پرشیا)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
2 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
5,950,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠٢
3 پرژکتور دیلایت‌دار پژو پارس
9,300,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
4 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
5 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
6 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح J
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
11 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح لامبورگینی
16,900,000 ریال ٢۶/تیر/١۴٠٢
14 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
16,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
15 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
5,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
16 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (جمع‌ساز)
7,900,000 ریال ٠١/مرداد/١۴٠٢
17 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
6,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
18 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک SNT
7,700,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
19 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک بهسازین
5,400,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
20 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک جمع‌ساز
7,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
21 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک مدرن
6,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
22 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
5,900,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
23 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
6,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
24 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک SNT
7,700,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
25 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک بهسازین
5,400,000 ریال ٠٧/خرداد/١۴٠٢
26 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک جمع‌ساز
7,300,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
27 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک مدرن
6,200,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
28 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
17,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
29 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX (دودی) NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
30 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX برند NGCO
18,800,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
31 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
32 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF برند NGCO
18,400,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
33 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (NGCO)
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
35 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (دودی) NGCO
18,150,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
36 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح سورنتو
14,500,000 ریال ١٧/اردیبهشت/١۴٠٢
37 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (NGCO)
18,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
38 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (دودی) NGCO
18,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
39 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008 (NGCO)
19,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
40 چراغ خطر راست پژو پارس
3,500,000 ریال 2,500,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
41 چراغ خطر راست پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
3,600,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
42 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
3,900,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
43 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
4,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
44 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
45 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
46 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
47 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
48 لنت ترمز جلو پژو 405 و پژو پارس و سمندبرند کارلاین
3,000,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
49 لنت ترمز عقب پارس TU5 و دنا برند کارلاین
2,980,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 206 SD (صندوق دار)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 (دودی) NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
2 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 برند NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
3 چراغ خطر اسپرت پژو 207 (دودی) NGCO
22,700,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
4 سردنده پژو 206 SD كروز
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 206 تیپ 5 و تیپ 6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 (دودی) NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
2 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 برند NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
3 سردنده پژو 206 تیپ 5
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 لنت ترمز جلو تارا ، پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
3,630,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 206 تیپ 2 و تیپ 3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
3,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم مدرن
1,600,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
5 چراغ جلو پژو 206 داخل مشکی مدرن
14,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پلاس اسپرت
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح فایر
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
11 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح گرنجور
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
14 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیو آکورد
17,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
15 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 جمع‌ساز
7,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
16 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 مدرن
6,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
17 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 جمع‌ساز
7,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
18 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 مدرن
6,100,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠٢
19 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS (دودی) NGCO
19,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
20 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS برند NGCO
19,600,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
21 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 (دودی) NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
22 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500 برند NGCO
20,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (دودی) NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
24 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (قرمز دودی) NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
25 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF برند NGCO
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
26 چراغ خطر اسپرت پژو 207 (دودی) NGCO
22,700,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
27 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED برند NGCO
22,700,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
28 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
29 طلق چراغ جلو چپ پژو 206
2,250,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
30 طلق چراغ جلو راست پژو 206
2,250,000 ریال ٢٢/تیر/١۴٠٢
31 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
3,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
32 لنت ترمز جلو پژو 206 تیپ 2 و 3 برند کارلاین
3,500,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
33 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,980,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
34 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
22,500,000 ریال 21,000,000 ریال ٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢

پژو 405 SLX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
5,800,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
2 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
22,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
7,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
4 چراغ جلو چپ پژو SLX اس ان تی (SNT)
9,400,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
5 چراغ جلو راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
7,100,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
6 چراغ جلو راست پژو SLX اس ان تی (SNT)
9,400,000 ریال ١١/خرداد/١۴٠٢
7 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
8 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی (بهسازین)
2,450,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢

پلوس، سرپلوس و مشعلی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
2 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
3 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
4 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
5 پلوس چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
6 پلوس چپ دانگ فنگ H30 کراس
١۴/فروردین/١۴٠٢
7 پلوس چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
8 پلوس چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
9 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
10 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
11 پلوس راست برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
12 پلوس راست برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
13 پلوس راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
14 پلوس راست دانگ فنگ H30 کراس
١۴/فروردین/١۴٠٢
15 پلوس راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
16 پلوس راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
17 پلوس کامل چپ ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
18 پلوس کامل راست ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
19 سر پلوس ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
20 سر پلوس برلیانس H220 , H230 (سری 200)
8,500,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
21 سر پلوس برلیانس(29 خار) H320 , H330 (سری 300)
10,500,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
22 سر پلوس دانگ فنگ H30 کراس
١۵/فروردین/١۴٠٢
23 سر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
24 گردگیر پلوس برلیانس H220 H230 (سری 200)
850,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
25 گردگیر پلوس برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
26 گردگیر پلوس چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
27 گردگیر پلوس دانگ فنگ H30 کراس
١۴/فروردین/١۴٠٢
28 گردگیر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢

پمپ خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 اویل پمپ دانگ فنگ H30 کراس
٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 اویل پمپ سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
3 اویل پمپ لیفان 520
19,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
4 اویل پمپ لیفان X50
25,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
5 پمپ بنزین برلیانس H220 , H230 (سری200)
29,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
6 پمپ بنزین برلیانس H320 , H330 (سری300)
23,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
7 پمپ بنزین جک J5
25,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
8 پمپ بنزین جک J5
25,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
9 پمپ بنزین لیفان 820
٠٢/فروردین/١۴٠١
10 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
50,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
11 واتر پمپ برلیانس H220 , H230 , H320 , H330 (سری 300 و 200)
10,900,000 ریال ٠١/شهریور/١۴٠٢
12 واتر پمپ بسترن B50F
٠١/مهر/١۴٠٢
13 واتر پمپ دانگ فنگ H30 کراس
4,800,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٢
14 واتر پمپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
15 واتر پمپ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢

تارا

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ تارا فابریک مدرن
28,350,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
2 چراغ جلو راست تارا فابریک مدرن
28,350,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
3 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) تارا مدرن
21,200,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
4 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) تارا مدرن
21,200,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
5 چراغ خطر صندوق چپ تارا مدرن
16,700,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
6 چراغ خطر صندوق راست تارا مدرن
16,700,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
7 چراغ خطر عقب وسط تارا مدرن
19,600,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
8 شبرنگ سپر عقب چپ تارا مدرن
3,500,000 ریال ١۶/مرداد/١۴٠٢
9 شبرنگ سپر عقب راست تارا مدرن
3,500,000 ریال ١۶/مرداد/١۴٠٢

تجهیزات بیرونی خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو برلیانس مدل H230 , H220 (سپر جدید)
1,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
2 آرم جلو برلیانس مدل H320 , H330 و کراس (سری 300)
1,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
3 آرم داخل رینگ برلیانس مدل H220 , H230 , H320 , H330 (سری 300 و 200)
2,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
4 آرم داخل رینگ دانگ فنگ H30 کراس
٢٧/فروردین/١۴٠٢
5 آرم عقب برلیانس H330
1,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
6 آرم عقب برلیانس مدل H220
1,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
7 آرم عقب برلیانس مدل H230 (سپر جدید